Consultanță în construcții

Administrare de proiect

Reprezentarea clientului

 • selectarea echipei şi administrarea acesteia
 • selectarea contractanţilor şi organizarea licitaţiilor

Administrarea financiară

 • evaluarea costurilor proiectului
 • elaborarea bugetelor pentru construcţie şi a planurilor de costuri

Garantare

 • garanţii
 • asigurare

Coordonarea echipelor de marketing, leasing şi vânzări.

Management de proiect

Servicii de management de proiect şi management pentru construcţii pentru proiecte civile, industriale şi legate de domeniul agricol

Managementul procesului de construcţie

 • controlul calităţii
 • supravegherea procesului de construcţie
 • economii de costuri

Regulamente şi acorduri pentru construcţii

Managementul activităţilor conexe

Monitorizare de proiect

 • servicii de monitorizare de proiect pentru bănci, instituţii de finanţare, viitori chiriaşi sau cumpărători ai imobilului finalizat
 • obţinerea de certificate de urbanism, avize de construcţie şi alte aprobări
 • evaluarea competenţelor echipei de dezvoltare şi analizarea onorariilor
 • evaluarea furnizorilor de materiale şi constructorilor
 • evaluarea bugetului pentru construcţie şi gradului de suficienţă al costurilor
 • analiza căii critice a programului de dezvoltare
 • evaluarea procesului de management al riscurilor
 • monitorizarea îndeplinirii sarcinilor de către dezvoltator, specialişti şi contractori pe parcursul procesului de dezvoltare pentru asigurarea calităţii, controlului costurilor şi respectării contractului
 • evaluarea şi monitorizarea asigurărilor
 • Monitorizarea costurilor totale la fiecare etapă a procesului de construcție

Dirigenție de şantier

Prin intermediul personalului nostru putem oferi asistenţă pentru dirigenția de şantier pentru cele mai importante categorii de construcţii civile şi industriale.

Dirigenția de şantier este oferită, pentru beneficiarul investiţiei, de către un dirigente de şantier autorizat pentru a fi asigurată calitatea lucrărilor, respectarea cerinţelor proiectului şi utilizarea adecvată a materialelor.