Consultanţă

EVALUARE ȘI CONSULTANȚĂ

  • Evaluări de companii, acțiuni sau părți sociale
  • Proprietăţi imobiliare
  • Echipamente şi active necorporale

CONSULTANȚĂ ÎN CONSTRUCȚII

  • Monitorizare
  • Management de proiect
  • Dirigențe de șantier